Dobij se s Voltem

Alessandro Volta vynalezl voltaický článek, snažili se vám namluvit ve škole. Ale to hlavní učitelé zatajili! Všechny vynálezy byly jen omyl při cestě za jeho životním snem - uvařit dokonalé pivo. Pivo, které má správný říz a elektrizující sílu.

Kategorie